Barion Pixel

„Kutyusodnak jól jönne pár apróság? ”
kutatási kérdőív kitöltői között meghirdetett Whizzopet nyereményjátékhoz

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:
WHIZZOPET Bt., 3964 Pácin, Arany János utca 3.
Képviseli: Balla Barbara
E-mail: info@whizzopet.hu

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

 1. Az adatkezelés célja a közzétett nyereményjátékban való részvétel biztosítása, nyertes kiválasztása, értesítése, nyilvánosságra hozatala.
 2. Adatkezelőnek a nyertessel való kapcsolatfelvétel és a nyeremény postai vagy futárszolgálat által történő eljuttatása. A nyereményjáték kézbesítése érdekében szükséges adatok felvételekor a nyertest a GDPR 13. cikkével összhangban az adatok felvételekor részletesen tájékoztatjuk.
 3. A nyereménnyel kapcsolatos számviteli kötelezettség teljesítése. Az adójogi kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően szükséges adatok felvételekor a nyertest a GDPR 13. cikkével összhangban az adatok felvételekor részletesen tájékoztatjuk.
 4. Opció: Hírlevélfeliratkozás: Az adatkezelés célja WHIZZOPET Bt. és a partnercégeink szolgáltatásainak népszerűsítése, termékeink bemutatása, reklámozása, kapcsolattartás, megfelelő tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, továbbá a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja:

 1. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, mivel az adatok kezelése a résztvevő játékos és a „Kutyusodnak jól jönne pár apróság? ” kutatási kérdőív kitöltőinek hirdetett nyereményjáték szervezője között létrejött, játékszabályzatban rögzített szerződés teljesítéséhez szükséges. A nyertes neve WHIZZOPET Bt Facebook oldalán, valamint hírlevelében kerül kihirdetésre.
 2. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, mivel az adatok kezelése a nyertes és a „Kutyusodnak jól jönne pár apróság? ” kutatási kérdőív kitöltőinek hirdetett nyereményjáték szervezője között létrejött, játékszabályzatban rögzített szerződés teljesítéséhez szükséges.
 3. Nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó-és járulékfizetési kötelezettségek esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, mely jogszabályon alapuló adatkezelésről részletesen a nyertest Adatkezelő az adatok felvételekor tájékoztatja.
 4. A hír- /eDM-levelünkre feliratkozó természetes személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, valamint a hír- /eDM-leveleink láblécében a megfelelő hivatkozásra kattintással, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

Érintettek köre: 

Játékosok, akik a Játékszabályzat elfogadásával jelezték a részvételi szándékukat.

Hírlevél-feliratkozáskor azok, akik a hírlevél feliratkozás opcionális lehetőségével élnek, vagyis a hírlevélre feliratkoznak.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), továbbá a META Inc., a Facebook oldalainak üzenőfal olvasói, függetlenül attól, hogy a nyereményjátékban részt vesznek-e, mivel a nyertes nyilvánosságra hozatala, vagyis az eredményhirdetés a Facebook oldalon történik, a Játékszabályzatban részletezettek szerint.

Adatfeldolgozók

1.) SurveyMonkey Europe UC (székhely: 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland, adószám: IE 3223102GH) – A kérdőív adatok és a regisztráció a SurveyMonkey Europe UC által biztosított Surveymonkey kutatási kérdőív készítő és regisztrációs felületen történik, az itt megadott adatokat a SurveyMonkey Europe UC az Adatkezelő utasításai szerint kezeli.

2.) The Rocket Science Group, LLC (Cím: 675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000, Atlanta, GA30308 USA) – Tárhely és hírlevélküldő program üzemeltetője (csak azon érintettek esetében, akik a hírlevél feliratkozási opcióval éltek). Az adatfeldolgozás célja a hírlevél kiküldésének működéséhez szükséges tárhely-szolgáltatás és technikai háttér biztosítása.

Harmadik országba történik adattovábbítás:

1.) A SurveyMonkey Europe UC a Survey Monkey Inc. (One Curiosity Way, San Matteo, CA 94403, Unites States) és egyéb Európai Gazdasági Térségen kívüli tevékenységi hellyel rendelkező leányvállalatai részére adatot továbbíthat. SurveyMonkey-val kötött adatfeldolgozói megállapodás ezen a linken elérhető: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/subprocessor-list/?ut_source=legal&ut_source2=privacy&ut_source3=inline

Adatkezelő a SurveyMonkey Europe UC adatfeldolgozóval szemben az https://www.surveymonkey.co.uk/mp/legal/terms-of-use/#EU-two oldalon szabályozottak szerint az EU 2.4 SurveyMonkey Obligations, 2.5 SurveyMonkey sub-processors, EU 2.6 Liability, EU 2.7 Security Measures, EU 2.8 Audits, EU 2.9 International Transfer, EU 2.10 Liability for Data Processing fül alatt jelölt kötelezettségeket követeli meg, amelyek biztosítják az érintetti jogok gyakorlását. Így többek között a Survey Monkey az Adatkezelő dokumentált utasításai szerint jár el, a GDPR szabályaival összhangban, biztosítva a továbbított személyes adatok bizalmas kezelését

2.) A The Rocket Science Group LLC. Európai Gazdasági Térségen kívüli tevékenységi hellyel rendelkezik, ahová adatot továbbíthat. A The Rocket Science Group LLC. adatkezelési gyakorlatának megismerése érdekében kérjük látogasson el a https://mailchimp.com/ weboldalra.

A The Rocket Science Group LLC esetében az adattovábbítás megfelelőségét az Általános Adatvédelmi Kikötések alkalmazása garantálja. https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/)

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

 1. Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak – GDPR 17.cikk (3) bekezdésében foglaltak körén kívül eső esetben – törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát. Az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást a GDPR 15-21. cikkében talál.
 2. Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak – GDPR 17.cikk (3) bekezdésében foglaltak körén kívül eső esetben – törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát. Az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást a GDPR 15-21. cikkében talál.
 3. Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy kezelésének korlátozását. Az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást a GDPR 15-21. cikkében talál.
 4. Hírlevélfeliratkozás esetén: Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak – GDPR 17.cikk (3) bekezdésében foglaltak körén kívül eső esetben – törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás  visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti. Az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást a GDPR 15-21. cikkében talál.

Tájékoztatás automatikus döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, hirlevélfeliratkozási opcióval élő érintettek részére:

Whizzopet Bt.. a hír- / eDM-levél kiküldését követően nyomonköveti a feliratkozók hírlevéllel kapcsolatban mutatott aktivitását, úgy mint annak megnyitását, vagy például azt, hogy a levélben szereplő linkre kattintott-e az olvasó, ezzel is felmérve az olvasó érdeklődési körét és kialakítva a hozzá közelálló témacsoportokat, ezzel létrehozva az olvasó erre irányuló profilját.

Whizzopet Bt.. ezúton is tájékoztatja feliratkozóit, hogy e tevékenységei alkalmazásával automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez, mely esetben Önnek joga van az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni,  továbbá ahhoz, hogy álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást tegyen a fenti elérhetőségeinken.

A hír- / eDM-levél-feliratkozás és -kiküldés során alkalmazott profilalkotás jelentősége és az érintettre vonatkozó következményei: az érintett az érdeklődési körének megfelelő tartalmat kap a neki címzett levelekben.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett olyan tartalmat is kaphat Whizzopet Bt. és partnerei ajánlatairól, híreiről, amelyek őt esetleg egyáltalán nem érdeklik.

Hova küldheti a személyes adatkezelési kérdéseit és kéréseit? 

 • Postai úton: WHIZZOPET Bt., 3964 Pácin, Arany János utca 3.
 • E-mailen: info@whizzopet.hu
 • Telefonon: +36703555955

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

V. A személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a Szerződés kötését előkészíteni, és a Szerződést megkötni és teljesíteni nem tudják, az Érintett köteles a személyes adatokat az Adatkezelők részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelők jogosultak az Érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítését megtagadni.

VI. A személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a Szerződés kötését előkészíteni, és a Szerződést megkötni és teljesíteni nem tudják, az Érintett köteles a személyes adatokat az Adatkezelők részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelők jogosultak az Érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítését megtagadni.

 1. A nyeremény adó és járulékfizetési kötelezettséggel jár, az ezzel kapcsolatos adatok kezelése jogszabályi kötelezettség alapján történik, az adatkezelés megtagadása esetén a nyeremény nem vehető át.
 2. Hírlevélfeliratkozás esetén az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk hírlevelünket / eDM levelünket eljuttatni, így Ön nem fog értesülni azokról e-mail útján.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

 1. A játékon történő részvétel és jelentkezés céljából kezeljük a vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, a regisztrációját,  illetve annak időpontját.
 1. A nyertes részére a nyeremény átadása céljából kezeljük a nyertes nevét és a nyeremény postai úton vagy futárszolgálattal történő kézbesítése esetén nevét, az általa megadott címet, telefonszámot, az átvétel során pedig az átvétel dátumát, az átadó és az átvevő aláírását. A nyerteseket a nyereményük átvételéhez szükséges adataik megadásakor részletesen tájékoztatjuk a GDPR 13. cikkének megfelelően.
 2. A nyereménnyel járó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük a nyertes bevalláshoz szükséges adatait: a nyertes neve, személyi igazolvány száma, aláírása. A nyerteseket a nyereményük átvételéhez szükséges adataik megadásakor részletesen tájékoztatjuk a GDPR 13. cikkének megfelelően.
 3. Hírlevél-feliratkozás: Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer által generált és nyújtott analitikai adatok, mint például a feliratkozás pontos dátuma és időpontja, vagy például arra vonatkozó részletes információk, hogy a levelet megnyitották-e illetve olvasták-e.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

 1. A Játékban résztvevők adatait a nyereményjáték céljának elérését követően töröljük, azt más célból nem használjuk fel. A kérdőívben adott válaszokat a kutatási eredmény összesítéseként, aggregált formában megőrizzük, anonimizált formában, azok a kérdőívet beküldők nevével, e-mail-címével nem kapcsolhatóak össze utólagosan.
 2. A nyertesek adatait a nyereményjáték céljának elérését követő elévülési idő lejártával töröljük.
 3. A nyertes adózáshoz szükséges adatai tárolásának ideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év. A nyerteseket a nyereményük átvételéhez szükséges adataik megadásakor részletesen tájékoztatjuk a GDPR 13. cikkének megfelelően.
 4. Hírlevél-feliratkozás: Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban az utolsó aktivitást mutató cselekményt követő 18 hónap elteltével.

Panasztételi lehetőség: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.,
Tel.: +36 (1) 391-1400 
E-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

Pácin, 2024.03.25
WHIZZOPET Bt.